ChampdAction

ChampdAction, oorspronkelijk opgericht in 1988 als hedendaags muziekensemble door componist Serge Verstockt, is vandaag een interdisciplinair ontwikkelings- en productieplatform voor makers dat resideert in ChampdAction.Studio in deSingel in Antwerpen. 

De focus van de huidige werking ligt op het creatie- en ontwikkelingsproces van een steeds groeiende groep ‘artists in residence’ die, komende vanuit muziek/klank in interactie met andere disciplines - videokunst, beeldende kunst, dans ea - een ontwikkelingstraject en/of - project wensen uit te werken.  

Alert voor eigentijdse spanningen tussen cultuur, technologie en samenleving, genereert en stimuleert ChampdAction nieuwe artistieke wegen. ChampdAction biedt een professionele artistieke, technische en zakelijke omkadering voor makers en uitvoerders van bij het ontstaan van een artistiek idee over de ontwikkeling ervan tot de realisatie en de spreiding van de mogelijke artistieke output. Eigen creaties gaan hand in hand met samenwerkingsprojecten, zowel met individuele kunstenaars als met verschillende groepen, ensembles, kunstenorganisaties, kunsthogescholen en andere. 

ChampdAction wil zo een een creatief en kritisch artistiek kruispunt van debat en actie zijn. Het speelt een pioniersrol in artistieke emancipatie en participatie van diverse doelgroepen, gaande van kinderen, jongeren, studenten in kunstopleidingen, tot amateurkunstenaars en publiek. ChampdAction beweegt zich pro-actief en inclusief in het kunstenlandschap, moedigt jong talent aan en streeft naar intensieve interacties met nieuwe en ‘gevestigde kunstenaars’.