Kalender

november 2019

Zondag 3 november 2019

Zaterdag 9 november 2019

Zondag 17 november 2019

Dinsdag 19 november 2019

Donderdag 21 november 2019

Vrijdag 22 november 2019

Zaterdag 23 november 2019

Zondag 24 november 2019

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
28.10
29.10
30.10
31.10
01.11
02.11
 
 
 
 
 
 
04.11
05.11
06.11
07.11
08.11
10.11
 
 
 
 
 
15:00
Koningin Elisabethzaal
Antwerpen
 
 
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
 
 
 
 
 
 
14:00
Atrium Koningin Elisabethzaal
Antwerpen
 
15:15
Koningin Elisabethzaal
Antwerpen
 
18.11
20.11
 
20:00
DE SINGEL
Antwerpen
 
 
21:00
Koningin Elisabethzaal
Antwerpen
 
20:00
DE SINGEL
Antwerpen
 
 
20:00
Koningin Elisabethzaal
Antwerpen
 
11:00
Het Concertgebouw
Amsterdam
 
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
01.12