Online lezing: Gratie en ontgoocheling in de politiek

De Amerikaanse schrijver Gore Vidal had alles om bij de Kennedy’s in de bovenste schuif te liggen. Een indrukwekkende politieke stamboom in Washington, succes van New York tot Hollywood, een familieband via Jackie en een gedeelde passie voor geld en geschiedenis, roem en roddel. Een tijdlang klikte het fantastisch. En toch ging het mis.

‘Ik had hem enorm graag,’ zei Vidal later over John F. Kennedy, ‘en zijn foto hangt nog steeds in mijn bibliotheek … opdat ik nooit nog ingepakt zou worden door iemands charme. Hij was een van de meest charmante mannen die ik kende, een van de meest intelligente, en een van de meest rampzalige presidenten die we volgens mij ooit gehad hebben.’

Macht is betoverend, en betovering is macht. Maar geen politieke kracht is zo sterk als de ontnuchtering die daardoor altijd op de loer ligt.

Ook de wereld van de muziek kent haar fameuze ontgoochelingen, zoals Nietzsche die jarenlang worstelde met zijn eerdere verafgoding van Wagner. En Ludwig von Beethoven natuurlijk, die zijn Derde symfonie – de ‘Eroica’ – eerst opgedragen had aan Napoleon, om vol walging zijn titelpagina te verscheuren toen hij hoorde dat zijn democratische ideaalbeeld zich tot keizer had laten kronen. Charisma is letterlijk: een staat van genade, en wie die gunst verliest, verandert van een engel in de duivel. Toch zijn het die twee, Napoleon en Beethoven, die de toon zetten voor twee eeuwen heldendom: het romantische beeld van het onstuimige genie, die ene onovertroffen man die de maatschappij aanvoelt en aanvoert, zonder er echt deel van uit te maken.

Het staat in schril contrast met de realiteit van de democratische politiek: de nood aan coalities en consensus, de techniciteit en slaapverwekkendheid van het moderne staatsbestuur. Een democratie vraagt om politici die de weg wijzen, maar laat zich niet zomaar sturen.

Die kloof tussen droom en werkelijkheid moet overbrugd worden door politieke partijen, de vehikels van de democratische politiek, en het is ook daar dat het drama meestal plaatsvindt. Partijen willen voorspelbaarheid en middelmaat, ze krijgen leiders die alles op het spel zetten om hun doel te bereiken … zelfs hun partij.

En als dat doel ooit bereikt wordt, is het de partij die hen de wacht aanzegt en, net als Beethoven, ontroostbaar en ontgoocheld vaststelt: ‘dus hij is toch niet meer dan een gewone sterveling!’ 

Vincent Stuer  is schrijver en theatermaker. Hij werkte twee decennia in de Belgische en Europese politiek, onder meer als persvoorlichter van Karel De Gucht en D66 in het Europees parlement, en als speechwriter van Europees commissievoorzitter José Manuel Barroso. Met zijn theatermonoloog Onbezongen/Unsung over de psychologie van de Homo Politicus won hij in 2018 een Fringe First-award in Edinburgh. Aan de hand van twee eeuwen democratische politiek beschrijft hij onze diepgewortelde hang naar charismatische politici, en de risico’s die daaraan verbonden zijn.