Thomanerchor Leipzig

Het koor van de Thomaskirche kijkt trots terug op bijna 800 jaar traditie. De Thomaskirche werd in 1212 in Leipzig opgericht als koorstichting door leden van de Augustijnerorde. De Thomasschule is waarschijnlijk direct daarna ontstaan; de eerste documentaire verwijzing ernaar dateert uit het jaar 1254. De school was vooral bedoeld om jongens op te leiden voor liturgische zang en als bedienden. Door de eeuwen heen groeide het aantal leerlingen geleidelijk; in de beginperiode waren er waarschijnlijk ongeveer twaalf koorzangers, terwijl dat er direct voor de Reformatie vierentwintig waren. in J.S. In de tijd van Bach waren er ongeveer 50 getrainde koorzangers beschikbaar (maar moesten over het algemeen worden verdeeld over vier kerken), terwijl het koor tegenwoordig ongeveer 100 leden heeft.

Toen de Reformatie in 1539 Leipzig bereikte, werd de school geseculariseerd en kwam het bestuur in handen van de stad. Dit leidde tot veel conflicten, aangezien de Thomaskantors nu gemeenteambtenaren waren en de leiding van de kerkmuziek in Leipzig slechts een van de vele verantwoordelijkheden was die op hun schouders rustten. Eerst en vooral waren ze leraar aan de Thomasschule (ze moesten niet alleen muziekles geven, maar ook lesgeven in het Latijn); ondersteund door het koor moest de Thomaskantor als gemeentelijk ‘Director Chori Musici’ ook bruiloften, begrafenissen, academische vieringen, inhuldigingen en andere plechtige gelegenheden in de stad passend muzikaal omkaderen. Voor cantors zoals J.S. Bach, die zichzelf vooral zag als creatieve kunstenaars en kerkmusici, was het handhaven van het lesrooster een zware last en leidde voortdurend tot ruzie met het gemeentebestuur. Pas in de loop van de 19e eeuw werden zowel de Thomaskantors als het koor van hun bijkomende verplichtingen ontheven. Dit was de periode waarin het koor van de Thomaskirche de ruggengraat werd van de J.S. Bach-revival.

In de 20e eeuw, nu internationaal zeer geprezen door zijn concertreizen, kwam het koor onder grote druk te staan, eerst door de nazi-dictatuur en vervolgens door het communistische regime dat het opvolgde, die het beiden voor hun eigen doeleinden wilden exploiteren. Ondanks allerlei staatsinmenging waren de Thomaskantors die op dat moment in functie waren - Karl Straube, Günther Ramin, Kurt Thomas, Erhard Mauersberger en Hans-Joachim Rotzsch - echter in staat om de fundamentele kerkelijke functie van het koor hoog te houden en de continuïteit te behouden. van de Bach-traditie in onze tijd.