Umicore steunt het opMaatorkest

Donderdag 20 mei 2021, 11:45

Het opMaatorkest werd in 2012 opgericht door Antwerp Symphony Orchestra. Het geeft kinderen uit Antwerpse lagere scholen de kans om tijdens de lessen in aanraking te komen met klassieke muziek, in groep een instrument te leren bespelen en hun talenten te ontwikkelen. Zo’n 400 leerlingen van het derde en vierde leerjaar krijgen wekelijks les van ervaren muziekdocenten, en geven op het eind van het schooljaar voor medeleerlingen en familie een concert op het prestigieuze podium van de Koningin Elisabethzaal. "In het opMaatorkest leren de leerlingen niet alleen een instrument bespelen, maar worden ze uitgedaagd om samen te werken." aldus Isabel Vermeulen, coördinatrice educatie & outreach bij Antwerp Symphony. "Met samen oefenen, beter worden en optreden ontwikkelen de kinderen spelenderwijs zelfvertrouwen. Het is fantastisch dat we dankzij Umicore het project in De Schakel verder kunnen voortbouwen en zo een duurzame en lokale verankering te hebben in Hoboken."

Intendant Joost Maegerman is enthousiast: “Umicore steunt Antwerp Symphony Orchestra al verschillende jaren, en leerde zo ook de waardevolle opMaatorkest-werking kennen. Hun engagement zorgt ervoor dat wij dit prachtige project de komende jaren verder kunnen uitbouwen.”
Vanaf volgend schooljaar wordt de opMaatorkestwerking in GO! Basisschool De Schakel in Hoboken tot minstens 2024 ondersteund door Umicore. Dankzij de jaarlijkse bijdrage kan het orkest nieuwe instrumenten kopen voor de leerlingen, en kunnen muziekleerkrachten en -coördinatoren ook de komende jaren het project binnen de school duurzaam en structureel uitwerken. "We zijn blij dat we onze schouders mee onder dit project kunnen zetten." zegt Johan Ramharter, senior vice president Umicore. "Kinderen op een laagdrempelige manier laten kennismaken met klassieke muziek is geen evidente uitdaging. We hopen op deze manier hier ons steentje aan bij te dragen en kijken nu al uit naar het jaarlijkse concert."