Antwerp Symphony Orchestra Academy

Update 21.09.2020

NL Het Antwerp Symphony Orchestra zet de veiligheid en de gezondheid van zijn publiek en medewerkers op de eerste plaats en volgt de richtlijnen van de overheid en expertenadviezen nauwgezet op. De van overheidswege opgelegde richtlijnen i.v.m. quarantainemaatregelen werden gewijzigd en daarom werd beslist om deze auditie uit te stellen naar een nog te bepalen datum. Betroffen muzikanten worden door ons gecontacteerd.

EN The Antwerp Symphony Orchestra is concerned about the health and safety of its audience and its employees and adheres to the government rules and regulations. As the status of travel restrictions between countries is changed, we've decided to postpone this audition to a date to be confirmed. Affected musicians will be contacted by us.

Vragen? // Questions? 

Kumi Kondo
Carnotstraat 10
2060 Antwerp, Belgium
T: +32 3 213 5431
M: +32 4 72 19 10 52
kumi.kondo [at] antwerpso.be