Waelrant Kinderkoor+

Het Waelrant Kinderkoor+ ontstond september 2010 uit Kinderkoor Waelrant dat dat jaar meer dan 90 leden telde. Het Kinderkoor+ vormt de schakel tussen Kinder- en Jeugdkoor Waelrant. Er wordt vooral getraind op meerstemmig zingen, a capella en met begeleiding. Ook het zingen in andere talen wordt bewust geïntegreerd. Door bovendien regelmatig op te treden verwerven de jonge zangers podiumprésence. In 2013 nam het Waelrant Kinderkoor+ deel aan het “Korenfestival Vlaanderen” waar ze onmiddellijk een Eerste Prijs behaalden. In mei 2014 en 2016 trad het koor aan in de Wimpelreeks van het Europees Muziekfestival voor de Jeugd te Neerpelt. Ook daar behaalde het koor beide keren, als enige Belgische koor in hun reeks, een eerste prijs. In maart 2015 namen ze voor het eerst deel aan het Provinciaal Koortornooi, waar de jury hen plaatste in de afdeling Uitmuntendheid. Hun repertoire gaat van polyfonie tot hedendaagse koorcomposities, van volksliedbewerkingen tot pop.