Wim Henderickx

(English version below)

Tijdens het seizoen 2013/2014 werd de Antwerpse componist Wim Henderickx ‘artist in residence’ bij het Antwerp Symphony Orchestra. Hij componeerde al nieuw werk voor hobo en orkest Oboe Concerto (Empty Mind I) met première in november 2014, het kamermuziekwerk Lagrimas (Tears of Hope) voor 7 musici met première in juni 2016 in Amuz en zijn tweede symfonie Aquarius’ Dream met wereldpremière in de nieuwe Koningin Elisabethzaal in maart 2017. Hij is volop bezig aan een nieuw cello concerto. Zijn engagement gaat echter verder dan louter componeren. Zo denkt hij ook na over hoe je als componist met een orkest kan werken en welke rol een symfonieorkest in de 21e eeuw kan spelen. Verder engageert Henderickx zich ook in de verschillende sociale en educatieve projecten van het Antwerp Symphony Orchestra.

"Het Antwerp Symphony Orchestra is een orkest dat mij enorm goed ligt. Ik heb er een verleden mee en ik wil er ook een toekomst mee opbouwen. Met een orkest waarvan je de muzikanten kent, kan je een nieuw parcours uitstippelen. Je kan dingen uitproberen die je bij een orkest waar je maar één keer komt niet kan realiseren. Net die intensiteit, dat langere engagement vind ik erg boeiend." - Wim Henderickx

Biografie Wim Henderickx

Al snel na zijn studies compositie en percussie aan het Conservatorium van Antwerpen neemt de carrière van componist Wim Henderickx een mooie start als hij in 1993 de internationale prijs Vlaanderen-Québec ontvangt voor zijn werk Mysterium voor 10 houtblazers. Enkele jaren later kent de full CD met zijn ‘3 Ragas' voor orkest met het Antwerp Symphony Orchestra (toen nog deFilharmonie) o.l.v. Grant Llewellyn (1999) een internationaal succes.

Sinds 1996 componeert hij ook werk voor muziektheater en opera als huiscomponist bij Muziektheater Transparant. Zijn allereerste opera Triumph of Spirit over Matter kreeg in 2000 een première in de Muntschouwburg in Brussel en Achilleus, een opera voor jongeren, werd uitbundig onthaald in Antwerpen (2003) en in Kopenhagen (2006). Void voor vijf zangers, instrumentaal ensemble en elektronica werd uitgevoerd op internationale podia met een visueel concept van Hans Op de Beeck en met Wim Henderickx als dirigent (2007-2009). In Medea voor muziektheater speelde Wim Henderickx zelf twintig voorstellingen mee als percussionist én als dirigent van het HERMESensemble (2011-2013). De concertante versie van dit werk Lamento di Medea kreeg een première op de Muziek Biënnale van Venetië in 2011. Dit ensemble realiseerde twee full CD’s met muziek van Wim Henderickx, 'Disappearing in Light’ (2011) en ‘Triptych’ (2014).

Canzone voor stem en piano werd gecomponeerd in opdracht van de Internationale Muziekwedstrijd Koningin Elisabeth van België voor de halve finales (2008) en tussen 2004 en 2010 werkte Henderickx aan zijn Tantric Cycle, een zevendelige compositiereeks met het oosten als inspiratiebron. Het orkestwerk Tejas, dat hij schreef in opdracht van het Antwerp Symphony Orchestra (2009), behoort tot deze cyclus. In 2011 maakte het Antwerp Symphony Orchestra de full CD 'Tejas & other orchestral works' met vier orkestwerken van Wim Henderickx o.l.v. Martyn Brabbins.

In november 2014 was de wereldcreatie van zijn nieuwste orkestraal werk Oboe Concerto (Empty Mind I) met Piet Van Bockstal (hobo) en het Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Martyn Brabbins in deSingel in Antwerpen en in het Concertgebouw Brugge. In maart 2015 werd zijn werk Groove! voor percussie en orkest uitgevoerd door Pieterjan Vranckx (percussie) en het Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Martyn Brabbins in De Roma in Antwerpen en in juni 2015 speelde het Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Edo de Waart zijn Symphony No.1 (At the Edge of the World) in deSingel in Antwerpen. Op 18 maart 2016 was er de internationale release van de nieuwe dubbel-cd van Wim Henderickx met deze drie orkestwerken o.l.v. Edo de Waart en Martyn Brabbins, met mooie recensies in de internationale media. De wereldpremière van Symphony No. 2 (Aquarius’ Dream) vond plaats in de nieuwe Elisabethzaal in Antwerpen o.l.v. Thierry Fischer, met sopraan Claron McFadden, elektronica Jorrit Tamminga en lighting designers Luigi De Angelis en Sergio Policicchio.

Wim Henderickx doceert compositie aan de conservatoria van Antwerpen en Amsterdam en jaarlijks organiseert Musica de zomer-compositiestage voor jongeren in Neerpelt ‘SoundMine', met Wim Henderickx als hoofddocent. In 2014 en in 2016 lag de focus van deze stage op ‘componeren voor orkest’ in samenwerking met het Antwerp Symphony Orchestra. Tien geselecteerde deelnemers van over de hele wereld van de 2016 editie krijgen ook dit jaar de unieke kans om hun werk te horen repeteren en uitvoeren door het Antwerp Symphony Orchestra o.l.v. Wim Henderickx. Het toonmoment is open voor publiek en gaat door op 23 en 24 mei 2017.

 

Wim Henderickx (English version)

Antwerp composer Wim Henderickx joined the Antwerp Symphony Orchestra as ‘artist in residence’ during season 2013/2014. He already composed new work for oboe and orchestra Oboe Concerto (Empty Mind I) which premiered in November 2014, the chamber music piece Lagrimas (Tears of Hope) for 7 musicians (premiere in June 2016) and his second symphony Aquarius’ Dream, with world premiere in the new Queen Elisabeth Hall in March 2017. He is busy working on a new cello concerto. His commitment, however, goes beyond merely composing. He also reflects about working with an orchestra as a composer and the role of a symphony orchestra in the 21st century. Furthermore Henderickx is very committed to the various outreach projects of the Antwerp Symphony Orchestra.

"The Antwerp Symphony Orchestra is an orchestra that really suits me. We often worked together in the past and I am eager to build a closer relationship with this orchestra in the future. That I know the musicians very well, makes it easier to map out a new and exciting path. It is comfortable to try out new and different things with an orchestra you are familiar with. I find that intensity, this longer commitment very fascinating." – Wim Henderickx

Biography Wim Henderickx

Soon after his studies in composition and percussion at the Royal Conservatoire in Antwerp,  the career of composer Wim Henderickx took a wonderful start when he received the International Prize Flanders-Québec in 1993 for his work Mysterium for 10 woodwinds. A few years later the full CD with 3 Ragas for orchestra with the Antwerp Symphony Orchestra, conducted by Grant Llewellyn (1999), was an international success.

Since 1996 he has composed various works for music theatre and opera as ‘composer in residence' for Muziektheater Transparant, an international production company, based in Antwerp. His first opera Triumph of Spirit over Matter premiered in 2000 at La Monnaie in Brussels and Achilleus, an opera for young people, had multiple performances in Antwerp (2003) and Copenhagen (2006). Void (Sunyata) for five singers, instrumental ensemble and electronics staged internationally from Zürich to Stavanger (2007-2009). Medea for music theatre saw Wim Henderickx perform as percussionist and conductor of his own work with the HERMESensemble (2011-2013). The musical version Lamento di Medea (without actors) premiered at the Music Biennale in Venice in 2011. HERMESensemble produced two full CDs with Henderickx’s music, 'Disappearing in Light’ (2011) and ‘Triptych’ (2014).

Canzone for voice and piano was composed in commission of the International Music Competition Queen Elisabeth of Belgium for the semi-finals (2008). Between 2004 and 2010 Henderickx composed the Tantric Cycle, seven compositions with the Orient as a source of inspiration. The orchestral work Tejas, composed in commission of the RFP (2009), belongs to this cycle. In 2011 the full CD 'Tejas & other orchestral works’ with 4 works by Wim Henderickx and with Martyn Brabbins as the conductor, was released by the Antwerp Symphony Orchestra.

In November 2014 Oboe Concerto (Empty Mind I) premiered with Piet Van Bockstal (oboe) and the Antwerp Symphony Orchestra with Martyn Brabbins as the conductor, at deSingel in Antwerp and at the Concertgebouw in Bruges. In March 2015 Groove! for percussion and orchestra was performed with Pieterjan Vranckx (percussion) and the Antwerp Symphony Orchestra at De Roma in Antwerp and in June 2015 the RFP performed Symphony No.1 (At the Edge of the World) at deSingel in Antwerp, with Edo de Waart as the conductor. The double album including these 3 orchestral works was released internationally on 18 March 2016, with great acclaim in international media. The world premiere of Symphony No. 2 (Aquarius' Dream) took place in the new Elisabeth Hall in Antwerp with conductor Thierry Fischer, soprano Claron McFadden,  electronics Jorrit Tamminga and lighting designers Luigi De Angelis and Sergio Policicchio.

Wim Henderickx teaches composition at the conservatoires of Antwerp and Amsterdam. He is also the main teacher of the summer composition course ’SoundMine' for young composers in Neerpelt (BE), organised by Musica, Impulse Centre for Music. In 2014 and in 2016 the focus of this course was on ‘composing for orchestra' in collaboration with the Antwerp Symphony Orchestra. Ten selected participants of the 2016 edition from different countries all over the world will once again enjoy the opportunity to work with the Antwerp Symphony Orchestra and have rehearsals and a performance of their work with Wim Henderickx as the conductor. This will be open for public on 23 and 24 May 2017.