Privacy

Het Antwerp Symphony Orchestra respecteert uw privacy.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, zal het Antwerp Symphony Orchestra gegevens verkregen door online ticket- of abonnementsverkoop, of door inschrijving op de nieuwsbrief niet verkopen of verhuren aan derden.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het bestand van het Antwerp Symphony Orchestra. De gegevens in dit bestand worden enkel gebruikt voor culturele doeleinden, ondermeer om u op de hoogte te kunnen houden van acties, diensten en info van het Antwerp Symphony Orchestra.

Het Antwerp Symphony Orchestra kan uw naam en uw postadres doorgeven aan andere instellingen of vennootschappen waarvan de producten of diensten van belang voor u kunnen zijn. Wenst u niet dat uw persoonsgegevens met dit doel gebruikt worden, neem dan contact op via onderstaande gegevens. U heeft ten allen tijde het recht deze gegevens in te kijken, te wijzigen of te laten verwijderen.

Bij elke communicatie via e-mail heeft u onderaan de e-mail de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Als u surft op de website van het Antwerp Symphony Orchestra, wordt uw bezoek gemeten aan de hand van logbestanden. Deze bestanden worden enkel gebruikt om bezoekerscijfers van de website bij te houden. Achteraf worden deze bezoekerscijfers enkel anoniem aan eventuele derden gecommuniceerd.

Vragen of opmerkingen? U wilt uw gegevens inkijken, verbeteren of laten verwijderen? Aarzel niet en contacteer:

Antwerp Symphony Orchestra
Hedwig Scheltjens
Carnotstraat 10
2060 Antwerpen
hedwig [dot] scheltjens [at] antwerpsymphonyorchestra [dot] be