€4-tickets

Via het socio-culturele netwerk van het orkest kunnen €4-tickets aangevraagd worden die toegang verschaffen tot concerten van het Antwerp Symphony Orchestra. Deze formule, waarbij de nadruk gelegd wordt op een regelmatig terugkerend contact en waarbij de bezoeker zelf een keuze kan maken, is uniek in de Vlaamse culturele sector.

Om nieuwe mensen te bereiken, die nog nooit een concert bezochten en niet alleen een financiële maar ook culturele drempel ondervinden, verschaft het Antwerp Symphony Orchestra doelgericht gratis kaarten aan kleine groepjes nieuwe concertgangers. Onthaalbureau Inburgering Antwerpen spitst zich toe op een inburgeringsprogramma voor nieuwkomers in de stad Antwerpen. Het programma bestaat uit een basiscursus Nederlands, een oriëntatiecursus over onze samenleving, individuele begeleiding en loopbaanoriëntatie. Heel wat cursisten komen in kleine groepjes op concertbezoek en maken zo kennis met een krachtig voorbeeld van westerse cultuur.

Op vertoon van hun A-kaart kunnen mensen met een Omnio-statuut ook €4-tickets aankopen voor de concerten van het Antwerp Symphony Orchestra in Antwerpen.

isabel.vermeulen [at] antwerpso.be
+32 (0)3 213 54 08