Huisregels

Het Antwerp Symphony Orchestra wil een zo groot mogelijk publiek ontroeren en inspireren met concertbelevingen van het hoogste niveau. Met onderstaande huisregels proberen we deze beleving voor iedereen te garanderen.

Algemene huisregels

Algemene gedragscode

Tijdens onze concerten verwachten we respect voor andere concertgangers, het personeel en de artiesten. Het staat het personeel van het Antwerp Symphony Orchestra vrij mensen die deze algemene gedragscode niet respecteren, de toegang tot de concerten te ontzeggen.

Respect voor onthaalpersoneel

Het Antwerp Symphony Orchestra behandelt zijn concertgangers steeds met respect. Wij verwachten dat het onthaalpersoneel met hetzelfde respect wordt behandeld.

Eten en drinken

In de concertzaal wordt niet gegeten of gedronken. Het is niet toegestaan om glazen of eten van de bar mee de zaal in te nemen.

Roken

Binnen het concertgebouw, zowel in de concertzaal als de andere open ruimtes, is roken (dit geldt zowel voor standaard sigaretten als voor e-sigaretten en dampers) of drugsgebruik niet toegestaan.

In de concertzaal

Vestiaire

Jassen, rugzakken, paraplu’s, grote tassen, koffers en vouwfietsen mogen omwille van de algemene veiligheidsvoorschriften niet mee de zaal in. We verzoeken ook om hoofddeksels, die het zicht van andere concertgangers belemmeren, achter te laten in de vestiaire. De vestiaire is gratis en bewaakt, en dus ook verplicht. De vestiaire blijft open tot een uur na het concert. Haal je bezittingen voor sluitingstijd op.

Diefstal

Laat persoonlijke bezittingen niet onbeheerd achter. Het Antwerp Symphony Orchestra is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal.

Rolstoelen, rollators en kinderwagens

Omwille van de algemene veiligheidsvoorschriften is het niet toegestaan om rolstoelen, rollators of kinderwagens op de gangpaden in de zaal te plaatsen. Deze moeten buiten de concertzaal worden achtergelaten. Onze onthaalmedewerkers staan altijd klaar om de juiste plaats aan te wijzen. Er zijn ook rolstoelplaatsen in de zaal, vraag ernaar bij je reservering. Het reserveren van deze plaatsen is verplicht en kan uiterlijk tot 1 week voor ieder concert. Het aantal rolstoelplaatsen is beperkt per concert.

Antwerp Symphony & Jesse Willems

Tijdens het concert

Laatkomers

Na het officiële aanvangsuur wordt er geen publiek meer toegelaten in de zaal. Dit kan wel tijdens de pauze, of – op aangeven van de onthaalverantwoordelijke – op een ander geschikt moment tijdens het concert. Wie tickets heeft en te laat komt, behoudt het recht om het concert bij te wonen, maar verliest zijn zeteltoekenning. Het kan dus zijn dat laatkomers op een andere stoel moeten gaan zitten dan de stoel die op hun ticket staat. Tickets worden niet terugbetaald of omgeruild.

Zaal verlaten

Je mag tijdens het concert, wegens hoogdringendheid, de zaal verlaten, maar we vragen je om dit in alle stilte te doen. Hou er rekening mee dat je de zaal pas weer in mag op aangeven van de onthaalverantwoordelijke of tijdens de pauze.

GSM

Tijdens onze concerten is het niet toegestaan om foto’s, film- of geluidsopnames te maken. Uit respect voor onze musici en de andere concertbezoekers verzoeken wij je gedurende het concert je gsm uit te schakelen. Indien je dit niet respecteert, kan je door een onthaalmedewerker verzocht worden je gsm uit te schakelen. Foto’s maken voor het concert of tijdens het applaus mag wel.

Beeld- en geluidscaptaties

Van sommige concerten worden cd-opnames of opnames voor uitzending op radio, televisie en/ of internet gemaakt. Wij doen ons uiterste best om de eventuele overlast tot een minimum te beperken. Voor aanvang van het concert word je hiervan op de hoogte gebracht op het podium of via onze website.

Concertinformatie

Duurtijd van de voorstellingen & concerten

Enkele dagen voor het concert ontvang je per e-mail meer informatie over de duurtijd en eventuele pauzes. Deze informatie kan je ook raadplegen aan de infobalie voor aanvang van het concert. De duurtijd van het concert is altijd louter indicatief.

Programmawijzigingen

Eventuele programmawijzigingen geven geen recht op terugbetaling van tickets. We proberen het aantal wijzigingen steeds tot een minimum te beperken. Op www.antwerpso.be vind je altijd de meest actuele programmatie.

Inleiding

Voor bepaalde concerten voorzien wij een inleiding. Het aantal plaatsen hiervoor is beperkt.

Plaatsen in kerken

Bij concerten in de Kathedraal of in de Carolus Borromeuskerk zijn de plaatsen ongenummerd, en kunnen er dus geen vaste zitplaatsen gereserveerd worden. Enkel voor de gasten van het orkest, en voor Leden van de Mecenasgilde en Ondernemerskring worden er indien nodig plaatsen voorbehouden.

Heb je nog vragen?

Vind alle info over je bezoek en enkele veelgestelde vragen op www.antwerpso.be/je-bezoek.

Antwerp Symphony & Vincent Callot